Střecha na domě musí splňovat technické, funkční i estetické požadavky, mezi nejdůležitější patří její tepelná izolace střech. Pokud je dobře udělaná, udrží dům během zimních měsíců v teple, a během letních měsíců poskytne obyvatelům chladnější vzduch. Špatně izolující střechou uniká teplo, ekonomický vklad dobře fungující izolace je nepřehlédnutelný, díky ní ušetříte náklady při vytápění i chlazení.

Zateplením střechy zabráníte únikům tepla v zimě

V zimním období se projeví špatné zateplení střechy například rychlým táním sněhu ze střechy. Kontrola tepelné izolace střechy se většinou spojí s celkovou revizí střechy. V naší firmě máme odborníky, kteří se na izolaci střech ve městě Brno specializují, a rádi Vám s celým postupem vypomohou. Sejdeme se u Vás, provedeme prohlídku stavu střechy a naplánujeme veškeré činnosti, spolu i s finančním rozpisem prací. Pokud již je na domě izolace mezi dřevěnými stropními trámy, přidává se další výplň nad trámy. Pokud se zjistí závada na stávající izolaci, odstraní se a nahradí novými díly.

Zateplení střechy se řeší podle umístění: v interiéru, v exteriéru, nebo kombinací obojího. Záleží na typu střechy, šikmé střechy se zateplují pod krokvemi i nad krokvemi, u rovné střechy záleží na tom, zda je pochozí, je možné zateplit také půdní prostory domu, a specifické je i zateplení dřevostaveb. Výrobci dnes nabízí moderní izolace s co nejlepšími izolačními vlastnostmi, nejčastěji používané jsou polystyren a minerální vlna. Používá se též izolace foukaná či stříkaná, která pronikne dobře do všech dutin střechy.

Kontaktujte nás

Střecha musí dobře izolovat, poskytovat ochranu, a také zaručit úroveň pohodlí života v domě. Neplní-li tyto požadavky je potřeba rekonstrukce střechy, či nová střecha na klíč. Obraťte se na naše zaměstnance, projdou s Vámi všechny možnosti, podle typu a stavu Vaší střechy, k Vaší plné spokojenosti.

Máte problém se střechou? Kontaktujte nás! Konzultace zdarma.