Nabízíme vám rekonstrukce střech

  • Kompletní rozebrání nevhodné krytiny a demontáž krovu
  • Montáže střešního krovu včetně laťování 
  • Oplechování komínů a zdí
  • Pokládku jakéhokoliv druhu střešní krytiny 
  • Montáž okapů a svodů

Střecha ukončuje stavbu domu shora, chrání všechny obyvatele a majetek, odvádí vodu a brání v jejím nahromadění. Základní členění střech podle sklonu a tvaru je na střechy rovné, se sklonem do 10 stupňů a střechy šikmé, se sklonem od 10 do 45 stupňů. Rovné střechy jsou ještě rozčleněné podle toho, zda jsou určeny k chůzi, tedy na pochůzné a nepochůzné.

Při užívání střechy musíte kontrolovat pravidelně nejen její vzhled, ale také se věnovat údržbě všech součástí. Vlivem střídání počasí a povětrnostní situace se střecha snadno zanese nečistotami a špatným odtokem vody nebo sněhu. Pokud si všimnete zatékaní vody do domu, nebo vlhnutí střechy, je třeba hledat poruchu, což není snadné. Kontrola je ovšem vhodná i ve chvíli, kdy vám střecha slouží už delší dobu a rádi byste provedli její revizi, i když zatím neprokazuje žádné znatelné vady.

V oboru rekonstrukce střech ve městě Brno s námi pracují nejlepší klempířipokrývači i tesaři. Sejdeme se s vámi na místě rekonstrukce, prohlédneme střešní plášť, posoudíme stav střešní konstrukce, její sklon a členitost. Zkontrolujeme, zda střechou nezatéká a zda je potřeba někde preventivní zásah. V případě potřeby vám navrhneme vhodnou střešní krytinu, nebo jen výměnu vadných částí krovu. Spolupracujeme s prověřenými dodavateli, poskytneme vám pouze kvalitní krytinu a všechny náležitosti. Pokud máte zájem o vybudování a montáž střešního okna, máme k dispozici značkové komponenty.

S důvěrou se obraťte na naše specialisty v oblasti rekonstrukce rovných i šikmých střech, a můžete si být jisti, že napříště už zůstanete pod svojí střechou v suchu a teple.

Máte problém se střechou? Kontaktujte nás! Konzultace zdarma.